Свободни работни места в Добрич на 26 януари

Свободни работни места в Добрич на 26 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

КрупиеАнглийски3


Общ работник,ОбразованиеБез образование,Начално,Основно2


Главен експерт,ОбразованиеВисше / Архитектура, строителство и геодезия (строителен инженер, архитект, инженер - транспотно строителство, В и К инженер, електроинженер и др.),Висше / Общо инженерство (строителен инженер, архитект, инженер - транспотно строителство, В и К инженер, е1


Технолог,ОбразованиеВисше / Ветеринарна медицина (Зооинженерство, Ветеринарна медицина)1


Фелдшер,ОбразованиеВисше / Здравни грижи1


Главен счетоводител,ОбразованиеВисше / Икономика (Сетоводство)1


Счетоводител,ОбразованиеВисше / Икономика (Счетоводство и контрол)1


Лекар,ОбразованиеВисше / Медицина6


Фармацевт магистър,ОбразованиеВисше / Фармация1


Помощник-фармацевт,ОбразованиеВисше / Фармация1


Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци,ОбраованиеНачално,Основно,Средно10


Камериер/камериерка,ОбраованиеОсновно5


Пазач,ОбразованиеОсновно1


Камериер/камериерка, хотел,ОбразованиеОсновно2


Чистач/ Хигиенист,ОбразованиеОсновно1


Общ работник,ОбразованиеОсновно5


Стругар,ОбразованиеОсновно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар),Основно1


Шлосер,ОбразоаниеОсновно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно1


Общ работник,ОбразованиеОсновно,Средно1


Камериер/камериерка,ОбразованиеОсновно,Средно2


Крояч, обувни изделия,ОбразованиеОсновно,Средно1


Кофражист,ОбразованиеОсновно,Средно,Без образование5


Зидар, сгради (конструкции),ОбразованиеОсновно,Средно,Без образование5


Общ работник, строителство на сгради,ОбразованиеОсновно,Средно,Без образование5


Арматурист,ОбразованиеОсновно,Средно,Без образование5


Готвач,ОбразованиеПрофесионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно2


Продавач-консултант,ОбразованиеСредно1


Работник, правене на колбаси,ОбразованиеСредно1


Технически сътрудник,ОбразованиеСредно1


Администратор, хотел,ОбразованиеСредноРуски, Английски3


Касиер,ОбразованиеСредно2


Шофьор, лекотоварен автомобил,ОбразованиеСредно2


Охранител,ОбразованиеСредно2


Продавач-консултант,ОбразованиеСредно4


Сервитьор,Образование  Средно3


Резач, метал,ОбразованиеСредно2


Помощник-готвач,ОбразованиеСредно5


Сервизен техник,ОбразованиеСредно2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона,ОбразованиеСредно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор "С +Е" категория)3


Шлосер,ОбразованиеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Механик, земеделски машини,ОбразованиеСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Средно1


Гладач,ОбразованиеСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно1


Шивач,ОбразованиеСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно3


Птицевъд,ОбразованиеСредно / Растениевъдство и животновъдство (животновъдство, птицевъдство, ветеринарен техник)2


Автомонтьор,ОбразованиеСредно / Транспортни  услуги (автомонтьор),Средно (Технически науки)2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона,ОбразованиеСредно / Транспортни  услуги,Средно3


Шофьор, тежкотоварен автомобил,ОбразованиеСредно / Транспортни  услуги,Средно3


Барман,ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно5


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно5


Камериер/камериерка, хотел,ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно10


Барман,ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски10


Хост (хостеса),ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно5


ГотвачСредно / Хранителни технологии (готвач),Средно5


Готвач,ОбразованиеСредно / Хранителни технологии,Средно10


Готвач,ОбразованиеСредно / Хранителни технологии,Средно1


Застрахователен агент,ОбразованиеСредно,Висше / Икономика ( Застраховане и социално дело)2


Мияч, превозни средства (ръчно),ОбразованиеСредно,Начално,Основно1


Градинар, сезонен,ОбразованиеСредно,Основно3


Животновъд,ОбразованиеСредно,Основно2


Шивач, обувки,ОбразованиеСредно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10


Огняр,ОбразованиеСредно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Обслужване и поддържане водогреен котел на твърдо гориво)1


Заварчик,ОбразованиеСредно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно1


Водач, мотокар,Образование Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (свидетелство за правоспособност за управление на мотокар),Основно1


Монтажник,ОбразованиеСредно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно3


Крояч, обувни изделия,ОбразованиеСредно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Крояч, обувни изделия,ОбразованиеСредно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Сервитьор,Образование СредноАнглийски10


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+