20 нови дизелови автобуса ще закупи „Градски транспорт Добрич”

20 нови дизелови автобуса ще закупи „Градски транспорт Добрич”
Общинският съвет утвърди бизнес задачата на „Градски транспорт Добрич“ за 2022 година.

Бизнес задачата е в съответствие с бизнес програмата на управителя на дружеството  - Катя Петкова, за срока на управление. „Градски транспорт Добрич“ ЕООД е дружество с едноличен собственик на капитала Община град Добрич, като основната дейност се изразява в обществен превоз на пътници на територията на Община град Добрич. 


Към настоящият момента пазарният дял на „Градски транспорт Добрич” ЕООД е в размер на 30 %. Съгласно бизнес задачата за 2022 г. на дружеството, по точка 3.1.2. Нови пътни превозни средства, за покриване на транспортна схема, дружеството е в процедура за поемане на дългосрочен дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Общинска Банка АД за придобиване на минимум двадесет фабрично нови 9-10 метрови, нископодови дизелови автобуса. 


Очаква се процедурата по придобиването да приключи към края на 2022 година. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+