Свободни работни места в Добрич на 17 януари

Свободни работни места в Добрич на 17 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Крупие             3


Общ работник, Образование - Без образование,Начално,Основно        2


Технолог, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Зооинженерство, Ветеринарна медицина)            1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           6


Фармацевт магистър, Образование - Висше / Фармация       1


Помощник-фармацевт, Образование - Висше / Фармация            1


Сметосъбирач, Образование - Начално                 4


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар),Основно            1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно           1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно               2


Кофражист, Образование - Основно,Средно,Без образование                5


Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно,Без образование              5


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно,Средно,Без образование          5


Арматурист, Образование - Основно,Средно,Без образование         5


Детегледачка, Образование - Средно            1


Охранител, Образование - Средно         2


Сервизен техник, Образование - Средно          2


Продавач-консултант, Образование - Средно               4


Резач, метал, Образование - Средно        2


Технически сътрудник, Образование - Средно          1


Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно            3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор "С +Е" категория)          3


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)         1


Механик, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Средно            1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно             2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (животновъдство, птицевъдство, ветеринарен техник)           2


Автомонтьор, Образование - Средно / Транспортни  услуги (автомонтьор),Средно (Технически науки)        2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно             3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно     3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно            10


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10


Хост (хостеса), Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         5


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно          10


Застрахователен агент, Образование - Средно,Висше / Икономика ( Застраховане и социално дело)        2


Градинар, сезонен, Образование - Средно,Основно            3


Портиер, Образование - Средно,Основно             1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги,Средно / Транспортни  услуги,Основно             2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           10


Монтажник, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно     3


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              10


Филиал Балчик


Работник, кухня, Образование - Основно            1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)               1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+