Гроздан Караджов: Не е установено умишлено спиране на водата в Добричко

Гроздан Караджов: Не е установено умишлено спиране на водата в Добричко
Това заяви днес по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов


Работи се по намиране на нов водоизточник. Причина за проблемите в някои села в областта е остарялата водопреносна мрежа, това заяви г-н Караджов в отговор на запитване на депутата Ивайло Мирчев. Официалният отговор, който г-н Караджов представи обяснява детайно направените до момента проверки и внесени сигнали:


"Правени са проверки и не е установено умишлено спиране на водата с цел да се спестява ток. Има водоизточник, който е с компрометирана вече възможност да водоснабдява зоната и в момента се работи по намиране на нов водоизточник. Изключително стара е мрежата по Добричко. При намалено налягане се подава водата.


Административна област Добрич обхваща 215 населени места в 8 общини-Балчик, Каварна,Генерал Тошево, Добрич,Добричка,Крушари,Тервел и Шабла. Характерна за областта е ниската гъстота и тенденция за трайно намаляване на постоянно живущите. Водоснабдителната инфраструктура е остаряла и в лошо техническо състояние. Водата за питейно-битово водоснабдяване се добива изцяло с помпи от подземни източници на много голяма дълбочина поради което значителна част от експлоатационните разходи на дружествата са за електроенергия.Във връзка с поставения от Вас въпрос за водоснабдяването на област Добрич,включително селата Вратарите,Самуилово, Орлова могила,Владимирово и Бдинци – в последните няколко месеца в Министерството на регионалното и благоустройство са постъпили само 3 сигнала от едно и също лице,касаещи проблем с водоснабдяването на с.Владимирово.


МРРБ е изискало информация по случая от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,обслужвана от Водоснабдяване и канализация АД и от ВиК оператора. По отношение на селата Вратарите,Самуилово, Орлова могила и Бдинци МРРБ не е уведомявана до този момент за нарушения. Водопроводът от помпената станция до резервоара на с.Владимирово е подменен от ВиК Добрич с полиетиленови тръби ,но и тази подмяна се е оказала неудачна и поради продължаващите аварии по него се налага неговата замяна с по-качествени тръби. 


Дружеството е успяло да замени участък от 800 метра,но за останалите 3700 се търси финансиране.Междувременно се работи по отстраняване на проблема чрез регулиране на налягането и преработване на връзките и резервоара така,че водата да влиза със собствен напор,което да намалява значително честотата на авариите. ВиК Добрич АД е предприело мерки  за проучване на нов водоизточник и включването му във водоснабдителната система. Но процедурите по издаване на разрешително за водоползване и обособяване на санитарно-охранителна зона отнемат повече време. След предприемане на тези действия във ВиК Добрич АД не са постъпвали сигнали от жителите на визираните села за липса на водоподаване."


След представения отговор, депутатът от Добрич Ивайло Мирчев отново се качи на трибуната и помоли за детайлна проверка във ВиК Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+