Комплексът за социални услуги за деца „Дъга“ ще кандидатства с проект за подобряване на условията за труд

Комплексът за социални услуги за деца „Дъга“ ще кандидатства с проект за подобряване на условията за труд
Общинският съвет на Добрич даде съгласие, КСУД „Дъга“ да кандидатства с проектно предложение „Подобряване условията на труд в Комплекс за социални услуги за деца „Дъга“ пред Фонд „Условия на труд” към Министерството на труда и социалната политика.

Община град Добрич планира строително-ремонтни дейности, в т. ч. поставяне на външна топлоизолация на фасадите на сградите с адрес ж.к. „Дружба 4“ № 57, в които се помещават Преходно жилище /ПЖ/ и Комплексът за социални услуги за деца „Дъга“ /КСУД/, обединяващ Центъра за обществена подкрепа с три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с общ капацитет 83 потребители и 46 служители. Дейностите се явяват естествено продължение на извършените през последните години вътрешни ремонти, с които се подобриха условията на живот на потребителите на посочените социални услуги. Общата стойност на предвидените строително-ремонтни дейности възлиза на 330 933,61 лв. с включен ДДС. 289 567 лева са осигурени от бюджета на социалните услуги. 


Остатъкът, в размер на 15% от общата сума без ДДС, ще бъде осигурен чрез проектно предложение на КСУД „Дъга“ към Фонд „Условия на труд“. Този фонд е създаден към МТСП със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване условията на труд. Дейността на фонда се осъществява по годишна програма.


С реализацията на предлагания проект ще се подобрят условията на труд в КСУД и ПЖ и ще се повиши качеството на предлаганите услуги и степента на удовлетвореност на техните потребители.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+