Свободни работни места в Добрич на 3 ноември

Свободни работни места в Добрич на 3 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати             3


Зареждач, материали и полуфабрикати          2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)          1


Лекар, Образование - Висше / Медицина             6


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (ресурсен учител; всички специалности ;логопедия)              1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Начално / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно / Транспортни  услуги (Фадромист),Средно           1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование             4


Обслужващ, магазин, Образование - Основно              7


Работник, кухня, Образование - Основно            2


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно             1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно            1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно             1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        2


Шивач, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           4


Общ работник, Образование - Основно,Начално         2


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия               1


Администратор, хотел, Образование - Средно             1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно        1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)            1


Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)             1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        2


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)         1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          5


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           2


Технолог, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (шивач)        4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно         1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина         2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно   2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно             12


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             5


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно             7


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1


Филиал Балчик


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+