Обявиха V Областен конкурс за есе „Как общуваме днес?“

Обявиха V Областен конкурс за есе „Как общуваме днес?“
Община град Добрич, Младежкият център и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират V Областен конкурс за есе на тема: „Как общуваме днес?“.

Целта на конкурса е да даде възможност на младите автори да  споделятнужно ли е общуването, влияе ли се от емоциите? Искат ли да знаят от какво се вълнуват и мислят другите около тях - близки, приятели, познати,хората с увреждания… Какви начини за общуване избират и как това се отразява на живота им?!


В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години; 


Участниците  трябва да представят есе на тема „Как общуваме днес?!“ с обем до три стандартни печатни страници.


Към всяко есе трябва да е приложена -Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация – три имена, възраст, точен адрес, телефон, електронна поща и учебното заведение на участниците. 


Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 18 ноември на адрес - гр.Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15, или на  електронна поща: info@ycd.bg


Награден фонд:


Първа възрастова групаВтора възрастова група


/11 – 14 години//15 – 19 години/


Първа награда – 200 лв.Първа награда – 200 лв.


Втора награда – 100 лв.Втора награда – 100 лв.


Трета награда – 50 лв.Трета награда – 50 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+