Община Генерал Тошево обяви конкурс за отдаване под наем на заведение за обществено хранене и мотел

Община Генерал Тошево обяви конкурс за отдаване под наем на заведение за обществено хранене и мотел
Община Генерал Тошево обявяви процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години, на заведение за обществено хранене и мотел, помощна сграда, лятна тераса, построени в дворно място.

Наетото общинско имущество ще се използва единствено за  извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги. 


Начална годишна наемна цена – 12 500 лева без включен ДДС или 15 000 лева с включен ДДС.


Гратисният период на плащане на наема е 3 години, считано от датата на сключване на наемния договор.


В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, наемателят трябва да извърши ремонт на кухненско помещение, винарна и санитарни възли.


Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5, в зала “Георги Шивачев“, на  втория етаж  на 11.11.2021г. от 09.00часа.


Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00 часа на 09.11.2021г. включително.


Критерий за оценка на офертите  -  най–високата  предложена цена.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+