Определиха минималните и максимални цени за таксиметров превоз в Добрич

Определиха минималните и максимални цени за таксиметров превоз в Добрич
На свое заседание днес Общинският съвет на Добрич определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници на територията на града. Цената се вдига с 20 стотинки.

От началото на 2021 г. са били издадени 322 разрешителни за таксиметров превоз на пътници, от които към дата 14 октомври  - 16 броя са прекратени. Тази услуга е в разрешителен режим, а ценообразуването й е в правото на данъчно задълженото лице, извършващо дейността. 


Законът за автомобилните превози вменява на Общинските съвети по места ежегодно да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.


Припомняме, че с решение на ОбС – Добрич от 18.12.2020 г. са определени минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за един километър пробег по съответната тарифа както следва - дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 0.75 лв. и нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 0.85 лв. и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за един километър пробег по съответната тарифа както следва - дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.20 лв. и нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.30 лв.


Настоящето предложение на Община град Добрич е всички горепосочени цени да бъдат повишени с 0.20 лв.. Необходимостта от увеличение цената на услугата е обсъдена на проведена работна среща с представители на таксиметровите превозвачи и при направена съпоставка на средните цени на разходите за гориво, застраховки, заплати както и други преки разходи, които участват във формирането на цената на услугата към октомври 2020 г. и октомври 2021 г.


Ето и новите цени за таксиметров превоз за един километър пробег.


Минимални цени:


- Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 0.95 лв.


- Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.05 лв.


Максимални цени:


- Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.40 лв.


- Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.50 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+