160 излезли от употреба моторни превозни средства са установени в Добрич от началото на годината

160 излезли от употреба моторни превозни средства са установени в Добрич от началото на годината
Снимката е илюстративна
Община град Добрич работи активно за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства както по сигнали на граждани, така и при регулярни проверки.

Задълженията на Община град Добрич са описани в Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците. На установените ИУМПС се залепва стикер-предписание. 


Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на моторното превозно средство в 3 екземпляра. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на автомобила или на упълномощено от него лице. С поставянето на стикера-предписание за преместване започва да тече тримесечен срок за преместването му. 


В случай, че в посочения срок собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС кметът на общината издава заповед за принудително преместване на возилото на площадка за временно съхранение. На територията на Община град Добрич на терен държавна и общинска собственост, са установени от началото на 2021 година 160 ИУМПС. Към автомобилите и техните собственици са предприетите съответните законови действия.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+