Свободни работни места в Добрич на 22 октомври

Свободни работни места в Добрич на 22 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати                 3


Зареждач, материали и полуфабрикати                     2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи                  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина               6


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)                 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)              1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)             1


Химик, Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии              1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Начално / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно / Транспортни  услуги (Фадромист),Средно              1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование               4


Изпълнител, Образование - Начално,Основно,Средно                1


Работник, кухня, Образование - Основно                    5


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно              1


Обслужващ, магазин, Образование - Основно                 8


Огняр, Образование - Основно (огняр на парни котли- високо налягане IV степен),Средно / Други неопределени специалности                     1


Шивач, обувки, Образование - Основно (шивач),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи                    4


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно            1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно             1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно                 1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          3


Шивач, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            4


Общ работник, Образование - Основно,Начално            2


Общ работник, Образование - Основно,Средно                  1


Експедитор, стоки и товари, Образование - Основно,Средно                1


Общ работник, Образование - Основно,Средно                 1


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия                 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Професионална квалификация / Чужди езици и филологии (Учител по немски език),Висше / Филология (Немска филилогия)            1


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Средно         1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно              1


Работник, паркинг, Образование - Средно                 1


Администратор, хотел, Образование - Средно                2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно                 1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)           2


Огняр, Образование - Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)      1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          5


Животновъд, Образование - Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )            1


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)      1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)            1


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)       1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)       1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         5


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно              2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина       2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно   5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      3


Животновъд, Образование - Средно,Основно        1


Работник, кланица, Образование - Средно,Основно         2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно              10


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия            5


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            2


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         5


Филиал Балчик


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)         1


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално                   1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+