Свободни работни места в Добрич на 20 октомври

Свободни работни места в Добрич на 20 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати       3


Зареждач, материали и полуфабрикати               3


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи            1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Комуникационна техника и технология)                1


Лекар, Образование - Висше / Медицина              6


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)           1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация Детски учител)           1


Социален работник, закрила на детето, Образование - Висше / Социални дейности,Висше / Филология       2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)            1


Химик, Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии            1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование           4


Изпълнител, Образование - Начално,Основно,Средно            1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно          1


Обслужващ, магазин, Образование - Основно       8


Работник, кухня, Образование - Основно          5


Огняр, Образование - Основно (огняр на парни котли- високо налягане IV степен),Средно / Други неопределени специалности         1


Шивач, обувки, Образование - Основно (шивач),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           4


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно          1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно          1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно         1


Монтьор, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно         2


Общ работник, Образование - Основно,Начално           2  


Общ работник, Образование - Основно,Средно          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Професионална квалификация / Чужди езици и филологии (Учител по немски език),Висше / Филология (Немска филилогия)           1


Администратор, хотел, Образование - Средно           2


Работник, паркинг, Образование - Средно               1


Монтажник, дограма, Образование - Средно              2


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Средно               1


Шофьор, куриер, Образование - Средно             2


Готвач, Образование - Средно          1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)         2


Огняр, Образование - Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)        1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Животновъд, Образование - Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )        1


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)     1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)       1


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)          1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно     10


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно              2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина         2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и  кетеринг,Основно             5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            3


Работник, кланица, Образование - Средно,Основно        2


Животновъд, Образование - Средно,Основно  1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно                10


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          10


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    9


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            5


Филиал Балчик


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)         1


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+