Предлагат нови противоепидемични мерки в страната

Предлагат нови противоепидемични мерки в страната
Алтернативни предложения за противоепидемични мерки заради нарастващия брой заразени с COVID-19 и многото заети легла в болниците са залегнали в доклад на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Новите правила биха обвързали определени дейности с наличие на сертификат, като се въвеждат сериозни рестрикции в училищата.


Следните мерки са насочени към всички сфери:


Достъпът до редица дейности  и обекти с обществено предназначение да се осъществява чрез представяне на сертификат за ваксиниране, за преболедуване, или за изследване с бърз антигенен тест или с PCR, каквато е практиката в редица държави на ЕС. Предлага се това изискване да се отнася до допускането в образователни, обучителни, обществени, социални, културни, развлекателни, спортни обекти и дейности.


Алтернативно, ако не се възприеме въвеждането на зелен сертификат, да се определят допълнителни ограничения в капацитета и прекратяване на определени дейности, подробно посочени в доклада на Кунчев.


Това пък са мерките специално за образователната сфера:


Задължително носене на защитна маска за лице за целия педагогически и непедагогически персонал и децата от пети и следващи класове по време на престоя им в учебните заведения.


Ограничаване на смесването на деца от различни паралелки, чрез преустановяване на колективни извънкласни дейности.


Спортните дейности да се провеждат само на открито.


При достигане на 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население на общинско ниво да се въвежда обучение в електронна среда по график и недопускане на повече от 50% от паралелките в присъствено обучение. При достигане на 14-дневна заболямеост над 750 на 100 000 население на общинско ниво - преустановяване на присъственото обучение.


При отсъствие на над 20% от учениците от училище и/или поставени под карантина над 30% от паралелките в дадено училище в община - преминаване на обучение в електронна среда по график, с присъствено обучение на паралелки с най-малък брой отсъстващи и не повече от 60% от паралелките.


Министърът на здравеопазването свиква извънредно заседание на разширен състав на експертния съвет по епидемиология в понеделник, 18 октомври, на който да бъдат обсъдени направените предложения.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+