Свободни работни места в Добрич на 20 септември

Свободни работни места в Добрич на 20 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Стругар, Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар)                 1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)           2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки              1


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)             1


Лекар, Образование - Висше / Медицина         6


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)       1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (Специална педагогика)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика)              1


Работник, кухня, Образование - Основно              3


Пакетировач, Образование - Основно      1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно              3


Резач, горски дървен материал, Образование - Основно,Професионална квалификация / Горско стопанство               2


Пакетировач, Образование - Основно,Средно        3


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно             1


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно              1


Администратор, хотел, Образование - Средно                 2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно                2


Снабдител, доставчик, Образование - Средно                1


Продавач-консултант, Образование - Средно                3


Обслужващ, магазин, Образование - Средно               3


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)         2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)              1


Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)           1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство        2


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности        1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика               3


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             1


Оператор, преса за метал, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно            1


Монтажник, метални конструкции, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно            1


Монтажник, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          1


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство      1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            4


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             6


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно              1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно          4


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             2


Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика            1


Животновъд, Образование - Средно,Основно            1


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности          2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно             2


Филиал Балчик


Домашен санитар, Образование - Основно             5


Шивач, Образование - Основно                4


Домашна помощница, Образование - Средно             1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)                1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+