Свободни работни места в Добрич на 17 септември

Свободни работни места в Добрич на 17 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Стругар, Образование - Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар)              1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)          2


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Електротехника, електроника и автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника"                1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи               1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки              1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше / Електротехника, електроника и автоматика"                1


Лекар, Образование - Висше / Медицина                  6


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)                1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (Специална педагогика)           1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология, 1 и 2 ПКС)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия)              1


Гладач, Образование - Начално,Основно               4


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно             1


Пакетировач, Образование - Основно              1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно               3


Товарач, трупи и друг дървен материал, Образование - Основно           2


Работник, кухня, Образование - Основно           3


Санитар, Образование - Основно,Начално            1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно            1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно            1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно           3


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно               3


Администратор, хотел, Образование - Средно             2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно            1


Помощник-възпитател, Образование - Средно            1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно           2


Снабдител, доставчик, Образование - Средно           1


Продавач-консултант, Образование - Средно              3


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)          2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)            1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство            2


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности      1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика           3


Стоковед, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика                1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия            1


Монтажник, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно                1


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство           1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            4


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           6


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно          1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)          1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        4


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          2


Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика               1


Животновъд, Образование - Средно,Основно                1


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности           2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно          2


Филиал Балчик


Домашен санитар, Образование - Основно            5


Шивач, Образование - Основно          4


Домашна помощница, Образование - Средно         1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)             1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+