Свободни работни места в Добрич на 16 септември

Свободни работни места в Добрич на 16 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Стругар, Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар)            1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)         2


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Електротехника, електроника и автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника         1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Изобразително изкуство         1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше / Електротехника, електроника и  автоматика         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина         6


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)         1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (Специална педагогика)         1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология, 1 и 2 ПКС)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия)         1


Гладач, Образование - Начално,Основно         4


Товарач, трупи и друг дървен материал, Образование - Основно         2


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно         3


Пакетировач, Образование - Основно         1


Работник, кухня, Образование - Основно         3


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно         1


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно         1


Санитар, Образование - Основно,Начално         1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно         1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно         1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно         3


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно         3


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно         2


Помощник-възпитател, Образование - Средно         1


Администратор, хотел, Образование - Средно         2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно         1


Продавач-консултант, Образование - Средно         3


Снабдител, доставчик, Образование - Средно         1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)         2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)         1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности         1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         3


Стоковед, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         1


Монтажник, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         1


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство         1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         4


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         6


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         6


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно         1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)         1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         4


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         2


Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика         1


Животновъд, Образование - Средно,Основно         1


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности         2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно         3


Филиал Балчик


Домашен санитар, Образование - Основно         5


Шивач, Образование - Основно         4


Домашна помощница, Образование - Средно         1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+