Свободни работни места в Добрич на 16 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 16 септември

ДБТ - ДобричСтругар, Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар)            1

Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)         2

Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Електротехника, електроника и автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника         1

Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Изобразително изкуство         1

Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше / Електротехника, електроника и  автоматика         1

Лекар, Образование - Висше / Медицина         6

Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)         1

Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (Специална педагогика)         1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология, 1 и 2 ПКС)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия)         1

Гладач, Образование - Начално,Основно         4

Товарач, трупи и друг дървен материал, Образование - Основно         2

Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно         3

Пакетировач, Образование - Основно         1

Работник, кухня, Образование - Основно         3

Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно         1

Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно         1

Санитар, Образование - Основно,Начално         1

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно         1

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно         1

Пакетировач, Образование - Основно,Средно         3

Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2

Обслужващ, магазин, Образование - Средно         3

Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно         2

Помощник-възпитател, Образование - Средно         1

Администратор, хотел, Образование - Средно         2

Кредитен специалист, банка, Образование - Средно         1

Продавач-консултант, Образование - Средно         3

Снабдител, доставчик, Образование - Средно         1

Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)         2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)         1

Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         4

Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности         1

Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         3

Стоковед, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика         1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         1

Монтажник, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         1

Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство         1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         4

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         2

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         6

Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         6

Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         2

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно         1

Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)         1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         4

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         2

Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика         1

Животновъд, Образование - Средно,Основно         1

Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности         2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         4

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно         3

Филиал Балчик

Домашен санитар, Образование - Основно         5

Шивач, Образование - Основно         4

Домашна помощница, Образование - Средно         1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)         1