Свободни работни места в Добрич на 14 септември

Свободни работни места в Добрич на 14 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)         2


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Електротехника, електроника и автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника"         1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи             1


Социален работник, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ)             1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше / Електротехника, електроника и автоматика"                  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап , Образование - Висше / Математика (Математика и Физика)                    1


Лекар, Образование - Висше / Медицина                  6


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)                   1


Учител на деца с умствена изостаналост, Образование - Висше / Педагогика (Специална педагогика)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)                  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)                     1


Гладач, Образование - Начално,Основно               4


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно              4


Пакетировач, Образование - Основно                 1


Работник, кухня, Образование - Основно            3


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно              1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно            1


Санитар, Образование - Основно,Начално               1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно                   1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно             1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно                   3


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия              2


Продавач-консултант, Образование - Средно        3


Помощник-възпитател, Образование - Средно             1


Снабдител, доставчик, Образование - Средно              1 


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно              1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно            2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно            3


Администратор, хотел, Образование - Средно                 2


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)       2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)               1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                 4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство           2


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности          1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         3


Стоковед, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика               1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             1


Монтажник, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         1


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство         1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно    6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          6


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно           1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)           1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно          4


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       2


Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика      1


Животновъд, Образование - Средно,Основно         1


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности          2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи            4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно             3


Филиал Балчик


Домашен санитар, Образование - Основно               5


Шивач, Образование - Основно    4


Домашна помощница, Образование - Средно                1    


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)             1


Филиал Добричка


Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно            1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+