Свободни работни места в Добрич на 13 септември

Свободни работни места в Добрич на 13 септември
Свободни работни места в гр. Добрич и областта, обявени от Бюро по труда – Добрич:

ДБТ-Добрич


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно- продукти и програми  2


Фелдшер, Образование -  Висше / Здравни грижи 1


Ръководител, компютърен кабинет Висше / Информатика и компютърни науки 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас , Образование - Висше / Информатика и компютърни науки Английски 1


Социален работник, Образование -  Висше / Информатика и компютърни науки 1


Старши учител, общообразователен предмет в гимназиален курс, Образование -  Висше / Математика (Математика и Физика) 1


Лекар, Образование -  Висше / Медицина 6


Старши учител, общообразователен учебен предмет , Образование - Висше / Педагогика 1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) , Образование -    Висше / Педагогика (НУП) Английски 1


Директор, детска градина, Образование -  Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП) 1


Учител на деца с умствена изостаналост, Образование -  Висше / Педагогика (Специална педагогика) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА) Руски 1


Гладач, Образование -  Начално,Основно 4


Работник, сглобяване на детайли, Образование -  Основно 5


Работник, кухня, Образование -  Основно 3


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование -    Основно 1


Работник, сглобяване на детайли, Образование -  Основно 1


Санитар, Образование -  Основно,Начално 1


Оператор, селскостопански машини превозни средства, кораби и въздухоплавателни , Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни 1


Пакетировач , Образование - Основно,Средно 3


Машинен оператор, обувно производство, Образование -  Основно,Средно 1


Шлосер, Образование -  Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Снабдител, доставчик, Образование -  Средно 1


Администратор, хотел, Образование -  Средно 2


Обслужващ, магазин, Образование -  Средно 3


Помощник-възпитател, Образование -  Средно 1


Чистач/ Хигиенист, Образование -  Средно 1


Продавач-консултант, Образование -  Средно 3


Шофьор, товарен автомобил, Образование -  Средно 2


Барман, Образование -  Средно ресторантьорство и кетеринг (Барман)


(Барман), Образование - Средно / Хотелиерство, 2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона без АДР), Образование -  Средно (Всички документи за международен шофьор 1


Сервитьор, Образование -  Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4


Птицевъд , Образование - Средно / Ветеринарна медицина, Растениевъдство и животновъдство Средно / 2


Диспечер, транспортни средства, Образование -  Средно / Други неопределени специалности база данни  1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации , Образование - Средно / Електротехника и енергетика 3


Стоковед, Образование -  Средно / Икономически науки,Висше / Икономика 1


Шлосер, Образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металурги1


Монтажник, Образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно1


Монтьор, земеделски машини, Образование -  Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно  1


Машинен оператор, шиене на обувки , Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно   6


Крояч, обувни изделия, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло обувки и кожи,Основно          2


Шивач, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно   4


Крояч, обувни изделия, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло обувки и кожи,Основно, 6


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  2


Счетоводител, оперативен, Образование -  Средно (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и MS, Word, Power Point и Excel,/ Счетоводство и данъчно облагане 1


Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство  икетеринг,Основно 4


Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 2


Технически секретар, Образование -  Средно,Висше Английски Интернет и Office Пакет  1


Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика Английски, Немски 1


Животновъд Средно,Основно 1


Заварчик Средно,Професионална квалификация (Заварчик) 3


Оператор, въвеждане на данни, Образование -  Средно,Средно / Други неопределени специалности


ДБТ - Генерал Тошево


Образователен медиатор  , Образование -       Средно 1


 Работник, строителството, Образование -         Начално 1


Механик, земеделски машини , Образование -    Средно 2


Полевъд         , Образование -                            Начално 1


Общ работник, промишлеността, Образование -  Начално 1


Еколог, Образование -  Висше / Биологически науки (магистър екология) Немски Microsoft office продукти 1


Образователен медиатор, Образование -          Средно начална компютърна грамотност 1


ДБТ - Каварна


Работник, лента , Образование - Средно 2


Шивач, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  (шивач)   5


Гладач, ютия, Образование -            Средно       1


Електромонтьор, Образование -  Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор) 1


Продавач-консултант, Образование -  Средно / Търговия на едро и дребно 1


Учител, практическо обучение, Образование -  Висше / Туризъм (Туризъм и музика) 1


Банков служител, обслужване на клиенти, Образование -  Висше / Икономика (Банков служител, обслужване на Английски Word, Excel, Windows, 1


Учител, детска градина, Образование -  Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика) 1


Образователен медиатор, Образование -  Начално 1


Пазач-портиер, Образование -  Средно 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас , Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети електронни таблици Word Exel Internet 2


Образователен медиатор, Образование -  Средно 1


ДБТ - Тервел


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -  Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) готови програмни продукти  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование -  Професионална квалификация / Подготовка на учители общообразователни предмети (Учител),Висше / Педагогика


Чистач/ Хигиенист, Образование -  Основно,Средно 2


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI  клас, Образование -  Професионална квалификация / Подготовка на учители общообразователни предмети (Учител),Висше / Педагогика


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование -  Професионална квалификация  1


Огняр, Образование -  Професионална квалификация (Парни инсталации с течно гориво),Средно1


Шлосер-монтьор, Образование -  Средно 1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -  Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) готови програмни продукти  1


Продавач-консултант, Образование -  Средно готови програмни продукти  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас , Образование - Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) готови програмни продукти  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование -  Висше / Педагогика на обучението по ... готови програмни продукти  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас , Образование - Висше / Педагогика 3


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (математика) готови програмни продукти  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Образование -  Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална училищна педагогика) готови програмни продукти  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+