Свободни работни места в Добрич на 9 септември

Свободни работни места в Добрич на 9 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)2


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Ветеринарна медицина1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVклас, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Математика и Физика)1


Лекар, Образование - Висше / Медицина6


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУП)1


Учител на деца с умствена изостаналост, Образование - Висше / Педагогика (Специална педагогика)1


Педагогически съветник, Образование - Висше / Педагогика (Учител общообразователен предмет)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ/Математика)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология; Български език и литература)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Георгафия и икономика, Биология и здравно образование)1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Двигатели с вътрешно горене или транспортна техника и технологии и инструктор)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия1


Гладач, Образование - Начално,Основно4


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно5


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно2


Работник, животновъд, Образование - Основно,Без образование1


Санитар, Образование - Основно,Начално1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно1


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия2


Снабдител, доставчик, Образование - Средно1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно3


Продавач-консултант, Образование - Средно3


Образователен медиатор, Образование - Средно1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно1


Гледач,служебни животни, Образование - Средно1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика3


Стоковед, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Монтажник, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно1


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно4


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно6


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно6


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)1


Лаборант, Образование - Средно / Химия,Висше / Химически науки1


Технически секретар, Образование - Средно,Висше1


Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика1


Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно1


Животновъд, Образование - Средно,Основно1


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно,Основно2


Заварчик, Образование - Средно,Професионална квалификация (Заварчик)3


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (Учтител по руски език)1


Шивач, Образование - Основно4


Образователен медиатор, Образование - Средно1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)1


Филиал Крушари


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в начален етап на обучение/математика и информационни технологии)1


Образователен медиатор, Образование - Основно,Средно1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+