Свободни работни места в Добрич на 30 август

Свободни работни места в Добрич на 30 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (ИКТ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Математика и Физика)1


Лекар, Образование - Висше / Медицина6


Корепетитор, Образование - Висше / Музикално и танцово изкуство (Музикална педагогика- акордеон)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикално и танцово изкуство (Музикална педагогика)1


Възпитател, Образование - Висше / Педагогика (НУП)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК)1


Възпитател, Образование - Висше / Педагогика (ЦОУД/ПИГ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (АЕ+ИЦ; ГИ)1


Старши възпитател, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (БЗО и ХООС)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Инфомационни технологии)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно11


Гладач, Образование - Начално,Основно5


Общ работник, Образование - Основно11


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно2


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно6


Санитар, Образование - Основно1


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно1


Сезонен работник, горското стопанство, Образование - Основно1


Общ работник, Образование - Основно (шофьор "В" категория)1


Работник, животновъд, Образование - Основно,Без образование1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование5


Санитар, Образование - Основно,Начално1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии,Средно1


Склададжия, Образование - Средно2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно1


Продавач-консултант, Образование - Средно3


Обслужващ, магазин, Образование - Средно3


Гледач,служебни животни, Образование - Средно1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно1


Снабдител, доставчик, Образование - Средно1


Резач, метал, Образование - Средно (правоспособност за работа със специализирана техника)4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика3


Стоковед, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)2


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно6


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно3


Лаборант, Образование - Средно / Химия,Висше / Химически науки1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач)2


Технически секретар, Образование - Средно,Висше1


Работник, кухня, Образование - Средно,Начално,Основно1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно1


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно,Основно2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно15


Заварчик, Образование - Средно,Професионална квалификация (Заварчик)3


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно5


Филиал Балчик


Шивач, Образование - Основно5


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно1


Общ работник, Образование - Средно1


Търговски сътрудник, Образование - Средно1


Филиал Добричка


Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Без образование,Начално,Основно4


Филиал Крушари


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (История и цивилизация)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (Преподавател в начален етап на обучение)1


Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+