Свободни работни места в Добрич на 24 август

Свободни работни места в Добрич на 24 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Математика и Физика)1


Лекар, Образование - Висше / Медицина6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (ЗТ, ССМ, ТА)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)2


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV, Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)2


Учител, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация Детски учител)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК)1


Възпитател, Образование - Висше / Педагогика (ЦОУД/ПИГ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (АЕ+ИЦ; ГИ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Англисйка филология)1


Старши възпитател, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (БЗО и ХООС)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Изобразително изкуство и труд и техника)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Информатика/информационни технологии)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (История и география)1


Логопед, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Логопедия)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Човек и природа, биология и химия)1


Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно11


Гладач, Образование - Начално,Основно5


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно1


Общ работник, Образование - Основно11


Санитар, Образование - Основно1


Образователен медиатор, Образование - Основно1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно2


Заварчик, Образование - Основно (Заварчик),Средно (Заварчик),Професионална квалификация (Заварчик)1


Общ работник, Образование - Основно (шофьор "В" категория)1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование5


Работник, животновъд, Образование - Основно,Без образование1


Санитар, Образование - Основно,Начално1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии,Средно1


Учител, ресурсен, Образование - Професионална квалификация / Психология (специална педагогика),Висше / Педагогика (Психология, психология с квалификация спец. педагогика)1


Помощник-възпитател, Образование - Средно1


Помощник на учителя, Образование - Средно2


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Гледач,служебни животни, Образование - Средно1


Продавач-консултант, Образование - Средно3


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно1


Пазач-портиер, Образование - Средно2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно3


Машинен оператор, силози, Образование - Средно1


Склададжия, Образование - Средно2


Помощник-възпитател, Образование - Средно1


Снабдител, доставчик, Образование - Средно1


Резач, метал, Образование - Средно (правоспособност за работа със специализирана техника)4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика3


Стоковед, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно3


Продавач, павилион, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно1


Лаборант, Образование - Средно / Химия,Висше / Химически науки1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач)2


Технически секретар, Образование - Средно,Висше1


Работник, кухня, Образование - Средно,Начално,Основно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно15


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно1


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно,Основно2


Заварчик, Образование - Средно,Професионална квалификация (Заварчик)3


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно5


Филиал Балчик


Шивач, Образование - Основно5


Търговски сътрудник, Образование - Средно1


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно1


Филиал Добричка


Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Без образование,Начално,Основно4


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+