Свободни работни места в Добрич на 26 юли

Свободни работни места в Добрич на 26 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи            1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)           1


Директор дирекция, община, Образование - Висше / Икономика (Социални, стопански и правни науки/ Технически науки)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (История)              1


Лекар, Образование - Висше / Медицина             6


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)               2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)                2


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)           1


Логопед, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Логопедия)         1


Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология              1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)            1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)              1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно                6


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно              1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно                 4


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно                  1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно                2


Месач, Образование - Основно                 4


Общ работник, Образование - Основно                3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно                3


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Основно                  3


Тракторист, Образование - Основно (тракторист),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства             1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование                    15


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално              2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно               1


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия                   5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно               10


Готвач, Образование - Средно             2


Ръководител, отдел по продажбите, Образование - Средно            2


Продавач-консултант, Образование - Средно             1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно                2


Подготвител, горница на обувки, Образование - Средно                 2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно               1


Работник, пастировка, Образование - Средно                5


Касиер, Образование - Средно                  3


Продавач-консултант, Образование - Средно                  3


Главен готвач, Образование - Средно                 2


Готвач, Образование - Средно                 2


Общ работник, Образование - Средно           1


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)               2


Резач, метал, Образование - Средно (правоспособност за работа със специализирана техника)             4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство           2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика                 3


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика            3


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика               2


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика             1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия            1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно            2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно (шофьор "С" категория)             1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно             3


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно            3


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Средно            5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           10


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно             1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше              15


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно              3


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно,Основно               2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно             1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно             2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно                3


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно           3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно                  6


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно,Основно          2


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия              2


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)             5


Помощник-готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии              4


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)               3


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)               2


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Информационни Технологии)               1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално                 1


Работник, кухня, Образование - Основно               2


Общ работник, Образование - Основно                  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно                  1


Филиал Добричка


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно              2


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно                 1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+