Свободни работни места в Добрич на 21 юли

Свободни работни места в Добрич на 21 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Директор дирекция, община, Образование - Висше / Икономика (Социални, стопански и правни науки/ Технически науки)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (История)           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           6


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)           2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)          2


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)          1


Логопед, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Логопедия)        1


Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)            1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)           1


Месач, Образование - Основно            4


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Основно            3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно          3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно           1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно      4


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно        1


Тракторист, Образование - Основно (тракторист),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства        1


Общ работник, Образование - Основно (шофьор "В" категория),Средно (шофьор "В" категория)           1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование           15 


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално        2


Общ работник, Образование - Основно,Средно       1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно         1


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       5


Продавач-консултант, Образование - Средно           1


Общ работник, Образование - Средно          1


Готвач, Образование - Средно         2


Главен готвач, Образование - Средно          2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно        1


Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, Образование - Средно         1 


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно         1


Продавач-консултант, Образование - Средно        3


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно       2


Ръководител, отдел по продажбите, Образование - Средно       2 


Готвач, Образование - Средно           2


Подготвител, горница на обувки, Образование - Средно       2


Работник, пастировка, Образование - Средно             5


Касиер, Образование - Средно   3


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно           10


Секретар, Образование - Средно         1


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)     2


Резач, метал, Образование - Средно (правоспособност за работа със специализирана техника)       4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство        2 


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика           3


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика        2


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика      1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно       2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно (шофьор "С" категория)         1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        3


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно    2         


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно      1


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно      1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше    15


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно      3


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно        3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно          6


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно,Основно    2


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно      3


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)         2


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Информационни Технологии)      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално       2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално    1


Общ работник, Образование - Основно           1


Камериер/камериерка, Образование - Основно        1


Филиал Добричка


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно       2


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно          1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+