Свободни работни места в Добрич на 12 юли

Свободни работни места в Добрич на 12 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Младши експерт, Образование - Висше / Администрация и управление (Администрация и управление, Икономика)    1


Главен експерт, Образование - Висше / Архитектура, строителство и геодезия     1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)       1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика        1


Лекар, Образование - Висше / Медицина       6


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУП, НУПЧЕ, НУПИТ)        2


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)         1


Експерт, Образование - Висше / Право      1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)      1


Общ работник, Образование - Основно1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно          1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно        3


Месач, Образование - Основно           4


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно       4


Работник, кухня, Образование - Основно         1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно          1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно  1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник готвач),Средно / Хранителни технологии (помощник готвач)        10


Общ работник, Образование - Основно (шофьор "В" категория),Средно (шофьор "В" категория)           1


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално      2


Общ работник, Образование - Основно,Средно            1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Основно,Средно       1


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      10


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       5


Продавач-консултант, Образование - Средно     1


Продавач-консултант, Образование - Средно        3


Готвач, Образование - Средно        2


Помощник-готвач, Образование - Средно         3


Общ работник, Образование - Средно        1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно      1


Главен готвач, Образование - Средно          2


Сервитьор, Образование - Средно     5


Главен специалист, Образование - Средно      2


Секретар, Образование - Средно        1


Продавач-консултант, Образование - Средно        1


Барман, Образование - Средно 5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно        10


Работник, пастировка, Образование - Средно       5


Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)         2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство      2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         3


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика         2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно        2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно      3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги    1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги      1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно        1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач),Основно         1


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно       1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно         3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно           6


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно          3


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно,Основно       2


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          2


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)         2


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално          2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално   1


Камериер/камериерка, Образование - Основно         1


Общ работник, Образование - Основно          1


Филиал Добричка


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно         2


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно             1


Филиал Крушари


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно           6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+