Твърденията на Киряков за оказан натиск са нелепи и абсурдни, заяви кметът

Между мен и г-н Тома Киряков е проведена среща на 9.11.2010 г от 14. 00 часа, заявява кметът на Добрич по повод изнесените твърдения. Срещата бе по моя покана за обсъждане на одитния доклад от проверка на вътрешен контрол от Община Добрич. Одитът е планиран в началото на годината.

Твърденията на Киряков за оказан натиск са нелепи и абсурдни, заяви кметът
В срещата участваха и зам. кметът по хуманитарни дейности Камелия Койчева, главният юрисконсулт на Общината Росица Маркова и ръководителят на звено „Вътрешен одит” Елена Целяшка. Г-н Киряков бе запознат с одитния доклад предварително. В разговора представихме фактите, посочени от проверката. След приключване на одита е констатирано, че са налице 6 молби на ученици от ПМГ „Иван Вазов” град Добрич, които не са подписани и подадени от самите тях или от техните родители. Учениците не са посещавали занятия, но са включени без тяхно знание в извънкласните форми от ръководството на Центъра. Не е ясно по какъв начин са събрани коректни лични данни на учениците. Поради тази причина аз сезирах прокуратурата и очаквам тя да се произнесе. За цялата общественост от Добрич е ясно с какъв коефициент на полезно действие работи ЦУТНТ и ние сме убедени, че заповедта на Министъра на образованието и науката за закриване на Центъра ще влезе в сила в най–скоро време. Твърденията на г-н Киряков и неговите поддръжници от БСП са злонамерени, подвеждащи и некоректни, заявява в заключение Кметът на Добрич Детелина Николова.