Свободни работни места в Добрич на 1 юли

Свободни работни места в Добрич на 1 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика        1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУП, НУПЧЕ, НУПИТ)          2


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно            4


Месач, Образование - Основно               4


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник готвач),Средно / Хранителни технологии (помощник готвач)           10


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално          2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно         5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        10


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия               5


Готвач, Образование - Професионална квалификация (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно            1


Работник, пастировка, Образование - Средно       5


Продавач-консултант, Образование - Средно              3


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно          10


Сервитьор, Образование - Средно      5


Продавач-консултант, Образование - Средно                1


Барман, Образование - Средно        5


Помощник-готвач, Образование - Средно           3


Общ работник, Образование - Средно    1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство        2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика          3


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика      2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно            3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     5


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     2


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)           3


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално         2


Камериер/камериерка, Образование - Основно          1


Филиал Крушари


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно          6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+