Свободни работни места в Добрич на 30 юни

Свободни работни места в Добрич на 30 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Биологически науки            1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи            1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)            1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика            1


Лекар, Образование - Висше / Медицина            7


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУП, НУПЧЕ, НУПИТ)            2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ- АНГЛ.ЕЗИК)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (професионален бакалавър,бакалавър)            1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет)            1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно            2


Общ работник, Образование - Начално,Основно            1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно,Без образование            5


Камериер/камериерка, Образование - Основно            3


Общ работник, Образование - Основно            1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно5


Помощник-готвач, Образование - Основно1


Гладач, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно1


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно2


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник готвач),Средно / Хранителни технологии (помощник готвач)10


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно5


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно4


Водач, специален автомобил, Образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно4


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно8


Пиколо, Образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия5


Готвач, Образование - Професионална квалификация (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт5


Готвач, Образование - Средно2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно1


Барман, Образование - Средно5


Барман, Образование - Средно5


Главен готвач, Образование - Средно2


Продавач-консултант, Образование - Средно3


Помощник-готвач, Образование - Средно3


Сервитьор, Образование - Средно7


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно2


Работник, пастировка, Образование - Средно5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно10


Сервитьор, Образование - Средно5


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Барман, Образование - Средно5


Общ работник, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно5


Аниматор, Образование - Средно5


Готвач, Образование - Средно2


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно5


Майстор-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии2


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно5


Анкетьор, Образование - Средно,Основно4


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно3


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно6


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно8


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно2


Спасител, басейн, Образование - Средно,Професионална квалификация (Спасител, басейн )5


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки1


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия2


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг3


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)4


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)3


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално2


Камериер/камериерка, Образование - Основно2


Камериер/камериерка, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално1


Готвач, Образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)1


Помощник-готвач, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)            1


Сервитьор, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)            1


Пекар, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хранителни технологии (Хлебар - Сладкар)          1


Филиал Крушари


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно             6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+