Водата в Добрич, КК Албена и Стожер остава негодна за пиене

Водата в Добрич, КК Албена и Стожер остава негодна за пиене
Голяма част от пробите на водата в град Добрич, КК „Албена” и с. Стожер съдържат опасни бактерии, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

Припомняме, че след обилните дъждове от чешмите в населените места и курортния комплекс потече мътна вода. След множество сигнали до РЗИ, беше предприето пробонабиране от общо 13 пункта при крана на потребителя.


Пробите са анализирани по физико-химични и микробиологични показатели. Резултатите показват, че 12 от пробите не отговарят по физико-химични показатели: цвят и мътност, а 11 проби не отговарят по микробиологични показатели на здравните изисквания - 9 проби не отговарят по показателите: Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи и Брой колонии (микробно число) при 22ºС; 1 проба не отговаря по показателите: Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи; 1 проба не отговаря по показателите: Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии (микробно число) при 22ºС. Само една проба вода, пробонабрана от пункт в зона на водоснабдяване Добрич-Запад, обхващаща района след жп-гара юг и кв. Рилци в гр. Добрич, отговаря на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


При повторно пробонабиране на 21 юни на общо 15 проби от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич, КК Албена - горна зона и с. Стожер, са отчетени отклонения в качествотона водата, при 5 проби по показателите цвят и мътност – 3 проби от КК „Албена“-горна зона, 1 проба от гр. Добрич и 1 проба от с. Стожер. Констатирано е, че в населеното място поради авария е спряно водоподаването.


Лицата, обитаващи зона на водоснабдяване Добрич-Запад - след Гара Юг и кв. „Рилци”, могат да използват водата от водопроводната мрежа без притеснения. За населението от останалите зони остава в сила препоръката да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, водата от резервните съдове да се преварява.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+