Свободни работни места в Добрич на 22 юни

Свободни работни места в Добрич на 22 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Готвач           2


Месач           2


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно           1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)           1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика           1


ЛекарВисше / Медицина           7


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (НУП, НУПЧЕ, НУПИТ)           2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ- АНГЛ.ЕЗИК)           1


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)           1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет)           1


Психолог, Образование - Висше / Психология (Психолог)           1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално           2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно           12


Общ работник, Образование - Начално,Основно           1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно           5


Гладач, Образование - Основно           5


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно           2


Работник, кухня, Образование - Основно           1


Общ работник, Образование - Основно           1


Гладач, Образование - Основно           1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно           5


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно           2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно           1


Работник, сезонен, Образование - Основно           5


Помощник-готвач, Образование - Основно           3


Готвач, Образование - Основно           1


Общ работник, Образование - Основно           10


Камериер/камериерка, Образование - Основно           2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно           1


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално           1


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално           1


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно           3


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно           5


Пиколо, Образование - Основно,Средно           5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно           8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно           10


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1


Готвач, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)           1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"           4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт           5


Барман, Образование - Средно           3


Общ работник, Образование - Средно           1


Готвач, Образование - Средно           2


Барман, Образование - Средно           5


Готвач, Образование - Средно           1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно           2


Готвач, Образование - Средно           2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно           1


Готвач, Образование - Средно           2


Камериер/камериерка, Образование - Средно           3


Помощник-готвач, Образование - Средно           3


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно           5


Готвач, Образование - Средно           2


Администратор, хотел, Образование - Средно           1


Спасител, басейн, Образование - Средно           4


Главен готвач, Образование - Средно           2


Сервитьор, Образование - Средно           4


Помощник-готвач, Образование - Средно           2


Барман, Образование - Средно           2


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно           1


Сервитьор, Образование - Средно           4


Майстор-готвач, Образование - Средно           1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно           1


Администратор, хотел, Образование - Средно           1


Аниматор, Образование - Средно           5


Готвач, Образование - Средно           4


Сладкар, Образование - Средно           2


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)           1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство           2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (машинен техник)           1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)           2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           3


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги           1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги           1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно           3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно           1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           3


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           5


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии           1


Майстор-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии           1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии           10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии           2


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии           1


Сервитьор, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач)           10


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)           1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно           1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно           10


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Основно           2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно           2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно           1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно           3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно           6


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно           20


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно           1


Анкетьор, Образование - Средно,Основно           4


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно           5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно           8


Общ работник, Образование - Средно,Основно           1


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно           1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно           4


Сервитьор, Образование - Средно,Основно           9


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно           2


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки           1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           3


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)           4


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално           2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално           1


Камериер/камериерка, Образование - Основно           2


Камериер/камериерка, Образование - Основно           1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално           1


Готвач, Образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)           1


Помощник-готвач, Образование - Средно           2


Пазач, Образование - Средно           2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)           1


Сервитьор, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)           1


Пекар, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хранителни технологии (Хлебар - Сладкар)           1


Филиал Крушари


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно            6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+