Читалищата в Черна и Ловчанци са основно ремонтирани по проект на Община Добричка

Читалищата в Черна и Ловчанци са основно ремонтирани по проект на Община Добричка
Основен ремонт е извършен на сградите, в които се помещават читалищата в селата Черна и Ловчанци, по проект „Хършова – Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура.

Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческата област, в която съществуват две нации (Румъния и България). Общата стойност на проекта е 1 477 350.17 евро, от които 1 255 747.64 евро от ЕФРР. Дейностите ще се изпълняват на територията на община Добричка в България и Хършова в Румъния.


Проектът е с продължителност до 11 септември 2021 година, но част от дейностите са се забавили заради пандемията от Ковид -19. 


Координаторът на проекта Галина Митева сподели какво е постигнато до  момента. „Когато разработвахме проекта през 2017 година, двете общини стигнаха до идеята, че на териториите им има значителни културни и природни ресурси, които обаче не са достатъчно популяризирани и липсват туристи. Този проблем двете общини се опитаха да решат, защото един проект е решение на един проблем, чрез спонсори, в случая Европейския съюз. Поставихме си общата цел да съживим трансграничния район, като се стимулира туризма и  продължи да се съхранява културното наследство” – заяви тя. 


До момента на територията на община Добричка е извършен основен ремонт на читалищата в селата Черна и Ловчанци. В залите им е сменено подовото покритие, поставени са нови столови, залите са климатизирани, оборудвани са с озвучителни и светлинни системи. 


В НЧ "Нов живот - 1941 г.“ в с. Черна са поставени нови сценични и прозоречни завеси  с дистанционно управление. За двете културни институции са закупени компютри, офис оборудване и мултимедия. 


Разработена е обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца – Добрич и четири маршрута, които да допринесат за опазването и популяризирането на културното наследство и насърчаването на културния обмен между България и Румъния.


В рамките на проекта в предстоящия фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”ще вземат участие румънски изпълнители и певци. 


Дейностите по проекта ще продължат със закупуване на две мобилни сцени предназначени за провеждане на събития на открито и обучение на 20 екскурзовод, които ще предлагат на туристите нови обекти по маршрутите, изготвени по проекта. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+