Свободни работни места в Добрич на 8 юни

Свободни работни места в Добрич на 8 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Готвач              5


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно            1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи              1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)          2


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)          1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)     1


Директор, библиотека, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки )             1


Лекар, Образование - Висше / Медицина             7


Лекар, Образование - Висше / Медицина (лекар)             2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ- АНГЛ.ЕЗИК)             1


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)             1


Директор, социални услуги в общността, Образование - Висше / Педагогика (Социални дейности, Психология)             1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно             4


Общ работник, Образование - Начално,Основно             3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно,Без образование             5


Работник, кухня, Образование - Основно             1


Работник, кухня, Образование - Основно             1


Санитар, Образование - Основно             1


Санитар, Образование - Основно             11


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно             5


Общ работник, Образование - Основно             1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно             2


Гладач, Образование - Основно             5


Гладач, Образование - Основно             2


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално             1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно             2


Общ работник, Образование - Основно,Средно             1


Пиколо, Образование - Основно,Средно             5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно             9


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно             6


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно             3


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно             3


Пиколо, Образование - Основно,Средно             5


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             1


Трудотерапевт, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Трудотерапевт)             1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"             4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт             5


Готвач, Образование - Средно             2


Сладкар, Образование - Средно             2


Барман, Образование - Средно             4


Аниматор, Образование - Средно             5


Администратор, хотел, Образование - Средно             4


Спасител, басейн, Образование - Средно             4


Администратор, хотел, Образование - Средно             1


Администратор, хотел, Образование - Средно             1


Барман, Образование - Средно             2


Готвач, Образование - Средно             1


Камериер/камериерка, Образование - Средно             3


Барман, Образование - Средно             5


Фактурист, Образование - Средно             1


Сервитьор, Образование - Средно             2


Администратор, хотел, Образование - Средно             2


Работник в ресторант, Образование - Средно             1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно             1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)             1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство             2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)             2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (ШИВАЧ),Средно (ШИВАЧ)             1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги             1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги             1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно             5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             3


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии             1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач)             4


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)             1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно             10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно             10


Работник, сезонен, Образование - Средно,Основно             1


Анкетьор, Образование - Средно,Основно             4


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно             1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Основно             2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно             5


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно,Основно             1


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно             1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно             5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно             5


Сервитьор, Образование - Средно,Основно             1


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки             1


Оператор, копирна техника, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             1


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             5


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             3


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)             4


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално             1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално             1


Камериер/камериерка, Образование - Основно             2


Камериер/камериерка, Образование - Основно             1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално             1


Помощник-готвач, Образование - Средно             2


Касиер, Образование - Средно             1


Касиер, счетоводство, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо направление),Висше / Икономика             1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)             1


Филиал Добричка


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно             1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+