Свободни работни места в Добрич на 7 юни

Свободни работни места в Добрич на 7 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Готвач5


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно          1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  2


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)                1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)     1


Директор, библиотека, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки )        1


Лекар, Образование - Висше / Медицина  7


Лекар, Образование - Висше / Медицина (лекар)           2


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) , Образование - Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)          1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ- АНГЛ.ЕЗИК)          1


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)         1


Директор, социални услуги в общността, Образование - Висше / Педагогика (Социални дейности, Психология)       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно       5


Общ работник, Образование - Начално,Основно         3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно,Без образование     5


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно        5


Общ работник, Образование - Основно 1


Санитар, Образование - Основно         1


Гладач, Образование - Основно    2


Работник, кухня, Образование - Основно          1


Санитар, Образование - Основно        11


Работник, кухня, Образование - Основно1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно        2


Гладач, Образование - Основно             5


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално                    1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно                          2


Пиколо, Образование - Основно,Средно                     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно                      3


Общ работник, Образование - Основно,Средно     1


Пиколо, Образование - Основно,Средно                     5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно     9


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно 10


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно   3


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    1


Трудотерапевт, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Трудотерапевт)           1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"          4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт           5


Аниматор, Образование - Средно5


Барман, Образование - Средно        5


Сладкар, Образование - Средно    2


Готвач, Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно  2


Барман, Образование - Средно    4


Спасител, басейн, Образование - Средно     5


Готвач, Образование - Средно     1


Камериер/камериерка, Образование - Средно          3


Администратор, хотел, Образование - Средно       1


Администратор, хотел, Образование - Средно   1


Администратор, хотел, Образование - Средно        4


Сервитьор, Образование - Средно            2


Барман, Образование - Средно           2


Фактурист, Образование - Средно     1


Администратор, хотел, Образование - Средно         2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно                  1


Работник в ресторант, Образование - Средно            3


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)            1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)         2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (ШИВАЧ),Средно (ШИВАЧ)      1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги       1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги           1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг    4


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно         5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        4


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии       1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)          1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно         10


Работник, сезонен, Образование - Средно,Основно            2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно        5


Анкетьор, Образование - Средно,Основно       4


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Основно   2


Сервитьор, Образование - Средно,Основно                3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно  5


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно,Основно            1


Камериер/камериерка, хотелСредно,Основно      5


Сервитьор, Образование - Средно,Основно            10


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно                1


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки             1


Оператор, копирна техника, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи              1


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            3


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   5


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)           4


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално 1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално                    1


Камериер/камериерка, Образование - Основно                 1


Камериер/камериерка, Образование - Основно             2            


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално                          1


Касиер, Образование - Средно          1


Помощник-готвач, Образование - Средно            2


Касиер, счетоводство, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо направление),Висше / Икономика         1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+