Свободни работни места в Добрич на 3 юни

Свободни работни места в Добрич на 3 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Готвач              5


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно              1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи              1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)              2


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)              1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)              1


Директор, библиотека, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки )              1


Лекар, Образование - Висше / Медицина              7


Лекар, Образование - Висше / Медицина (лекар)              2


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)              1


Директор, социални услуги в общността, Образование - Висше / Педагогика (Социални дейности, Психология)              1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Филология (Английска филология)              1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно              6


Общ работник, Образование - Начално,Основно              3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно,Без образование              5


Санитар, Образование - Основно              11


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно5


Работник, кухня, Образование - Основно              1


Гладач, Образование - Основно              2


Работник, кухня, Образование - Основно              1


Общ работник, Образование - Основно              1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно              2


Гладач, Образование - Основно              5


Санитар, Образование - Основно              1


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално              1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно              2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно              3


Пиколо, Образование - Основно,Средно              6


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно              10


Общ работник, Образование - Основно,Средно              1


Пиколо, Образование - Основно,Средно              5


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно              3


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно              10


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи              1


Трудотерапевт, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Трудотерапевт)              1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"              4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт              5


Барман, Образование - Средно              4


Сладкар, Образование - Средно              2


Администратор, хотел, Образование - Средно              1


Готвач, Образование - Средно              3


Барман, Образование - Средно              5


Аниматор, Образование - Средно              5


Администратор, хотел, Образование - Средно5


Спасител, басейн, Образование - Средно              5


Камериер/камериерка, Образование - Средно              3


Готвач, Образование - Средно              1


Готвач, Образование - Средно              2


Работник в ресторант, Образование - Средно              6


Барман, Образование - Средно              2


Администратор, хотел, Образование - Средно              2


Сервитьор, Образование - Средно              2


Администратор, хотел, Образование - Средно              1


Фактурист, Образование - Средно              1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно              1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)              1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство              2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)              2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (ШИВАЧ),Средно (ШИВАЧ)              1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги              1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги              1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно              5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              5


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии              1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)              1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно              5


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Основно              2


Анкетьор, Образование - Средно,Основно              4


Работник, сезонен, Образование - Средно,Основно              3


Сервитьор, Образование - Средно,Основно              10


Сервитьор, Образование - Средно,Основно              4


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно,Основно              1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно              5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно              10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно              5


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно              1


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки              1


Оператор, копирна техника, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи              1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              5


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              1


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              5              


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              3


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално              1


Камериер/камериерка, Образование - Основно              1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално              1


Касиер, Образование - Средно              1


Помощник-готвач, Образование - Средно              2


Касиер, счетоводство, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо направление),Висше / Икономика               1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+