Свободни работни места в Добрич на 1 юни

Свободни работни места в Добрич на 1 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Готвач            5


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно            1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)            2


Директор, библиотека, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки )             1


Лекар, Образование - Висше / Медицина             7


Лекар, Образование - Висше / Медицина (лекар)             2


Директор, социални услуги в общността, Образование - Висше / Педагогика (Социални дейности, Психология)       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно          5


Общ работник, Образование - Начално,Основно           3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно          5


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно          2


Работник, кухня, Образование - Основно           1


Санитар, Образование - Основно          1


Гладач, Образование - Основно        2


Общ работник, Образование - Основно       1


Работник, кухня, Образование - Основно           1


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално          1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно         2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно         3


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно          10


Общ работник, Образование - Основно,Средно        1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно         10


Пиколо, Образование - Основно,Средно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно         3


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1


Трудотерапевт, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Трудотерапевт)         1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"           4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт            5


Готвач, Образование - Средно         5


Администратор, хотел, Образование - Средно    1


Сладкар, Образование - Средно         2


Аниматор, Образование - Средно          5


Барман, Образование - Средно         2


Работник в ресторант, Образование - Средно          5


Готвач, Образование - Средно         2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно      1


Администратор, хотел, Образование - Средно           5


Спасител, басейн, Образование - Средно           5


Сервитьор, Образование - Средно          2


Администратор, хотел, Образование - Средно         2


Фактурист, Образование - Средно         1


Камериер/камериерка, Образование - Средно           3


Готвач, Образование - Средно            1


Барман, Образование - Средно               5


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)            1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство        2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)         2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (ШИВАЧ),Средно (ШИВАЧ)           1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно          5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          4


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии            2


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии2


Майстор-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)1


Анкетьор, Образование - Средно,Основно4


Работник, сезонен, Образование - Средно,Основно4


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно10


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно,Основно1


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно5


Сервитьор, Образование - Средно,Основно4


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки1


Оператор, копирна техника, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг3


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално          3


Камериер/камериерка, Образование - Основно           10


Касиер, Образование - Средно       1


Касиер, счетоводство, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо направление),Висше / Икономика         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+