Свободни работни места в Добрич на 31 май

Свободни работни места в гр. Добрич и областта, обявени от Бюрото по труда

 Свободни работни места в Добрич на  31 май

 ДБТ - Добрич

                Готвач                                                                                                  10

                Медицинска сестра                                                                                 4

                Директор, библиотека                                                                             1

                Лекар                                                                                                     2

                Директор, социални услуги в общността                                                  1

                Мияч, съдове (ръчно)                                                                            15

                Общ работник                                                                                         3

                Общ работник                                                                                       10

                Машинен оператор, миячна машина                                                         9

                Гладач                                                                                                    5

                Общ работник                                                                                         1

                Санитар                                                                                                  1

                Работник, кухня                                                                                      1

                Работник, сглобяване на детайли                                                            2

                Работник, кухня                                                                                     1

                Машинен оператор, пералня/перачница                                                  5

                Помощник-готвач                                                                                   2

                Готвач                                                                                                   5

                Камериер/камериерка, хотел                                                                  2

                Чистач/ Хигиенист                                                                                  2

                Камериер/камериерка                                                                           20

                Помощник-готвач                                                                                    3

                Камериер/камериерка, хотел                                                                   3

                Помощник-готвач                                                                                   15

                Пиколо                                                                                                   10

                Общ работник                                                                                          1

                Машинен оператор, шиене на обувки                                                        2

                Подготвител, горница на обувки                                                               1

                Трудотерапевт                                                                                          1

                Спасител, басейн                                                                                      4

                Спасител, басейн                                                                                      5

                Отговорник, търговска зала                                                                      4

                Готвач                                                                                                      3

                Камериер/камериерка                                                                               3

                Спасител, басейн                                                                                      5

                Администратор, хотел                                                                               10

                Барман                                                                                                      5

                Готвач                                                                                                       2

                Продавач-консултант                                                                                 3

                Готвач                                                                                                       5

                Сладкар                                                                                                     2

                Фактурист                                                                                                  1

                Барман                                                                                                      5

                Аниматор                                                                                                   5

                Сервитьор                                                                                                  5

                Администратор, хотел                                                                                 3

                Сервитьор                                                                                                  2

                Администратор, хотел                                                                                 2

                Шивач, мъжко/дамско облекло                                                                   1

                Работник в ресторант                                                                                 25

                Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване                                                1

                 и канализация)

                Техник-механик, хранително-вкусова                                                         1

                промишленост

                Птицевъд                                                                                                    2

                Шлосер                                                                                                       2

                Крояч, обувни изделия                                                                                2

                Шивач                                                                                                         1

                Сервитьор                                                                                                   4

                Барман                                                                                                        5

                Камериер/камериерка, хотел                                                                        5

                Работник, кухня                                                                                           1

                Администратор, хотел                                                                                  1

                Камериер/камериерка, хотел                                                                      4

                Сервитьор                                                                                                  5

                Сервитьор                                                                                                  9

                Майстор-готвач                                                                                          1

                Главен готвач                                                                                             1

                Помощник-готвач                                                                                       2

                Готвач                                                                                                        2

                Помощник-готвач                                                                                       1

                Администратор, хотел                                                                                2

                Анкетьор                                                                                                   4

                Работник, сезонен                                                                                     8

                Шофьор, лекотоварен автомобил                                                               3

                Камериер/камериерка, хотел                                                                     10

                Сервитьор                                                                                                 10

                Камериер/камериерка                                                                                20     

                Камериер/камериерка, хотел                                                                      19

                Машинен оператор, химическо чистене                                                       1

                Касиер, домакин                                                                                         1

                Оператор, копирна техника                                                                         1

Администратор, хотел                                                                                    10

                Готвач                                                                                                        15

                Администратор, хотел                                                                                 5

                Главен камериер/камериерка, хотел                                                           1

                        

                Филиал Балчик

                Мияч, съдове (ръчно)                                                                                  5

                Камериер/камериерка                                                                                 15

                Готвач                                                                                                         1

                Касиер                                                                                                         1

                Касиер, счетоводство                                                                                   1