Свободни работни места в Добрич на 26 май

Свободни работни места в Добрич на 26 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Администратор, хотел          2


Готвач          10


Камериер/камериерка, хотел          3


Сервитьор          2


Работник, сезонен, Без образование,Основно         5


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи          1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)          4


Директор, библиотека, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки )          1


Лекар, Образование - Висше / Медицина          7


Лекар, Образование - Висше / Медицина (лекар)          2


Директор, социални услуги в общността, Образование - Висше / Педагогика (Социални дейности, Психология)          1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно          15


Общ работник, Образование - Начално,Основно          5


Обслужващ, магазин, Образование - Основно          1


Общ работник, Образование - Основно          10


Работник, кухня, Образование - Основно          1


Общ работник, Образование - Основно          1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно          10


Гладач, Образование - Основно          10


Работник, кухня, Образование - Основно          1


Санитар, Образование - Основно          1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно          2


Обслужващ, магазин, Образование - Основно          3


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно          10


Помощник-готвач, Образование - Основно          3


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно          3


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)          1


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално          2


Общ работник, Образование - Основно,Средно          1


Пиколо, Образование - Основно,Средно          20


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно          30


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно          3


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно          40


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Средно          2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Трудотерапевт, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Трудотерапевт)          1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"          4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт          5


Готвач, Образование - Средно          3


Работник, пастировка, Образование - Средно          4


Администратор, хотел, Образование - Средно          3


Аниматор, Образование - Средно          5


Барман, Образование - Средно          6


Камериер/камериерка, Образование - Средно          3


Готвач, Образование - Средно          10


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно          5


Барман, Образование - Средно          10


Сладкар, Образование - Средно          2


Спасител, басейн, Образование - Средно          10


Сервитьор, Образование - Средно          5


Администратор, хотел, Образование - Средно          20


Готвач, Образование - Средно          2


Продавач-консултант, Образование - Средно          3


Касиер, Образование - Средно          29


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно          2


Машинен оператор, производство на пластмаса, Образование - Средно          2


Фактурист, Образование - Средно          1


Работник в ресторант, Образование - Средно          25


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно          1


Шофьор, автокран, Образование - Средно (Автокранист)          1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Багерист)          1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (Водопроводчик)          1


Машинист на претоварач, Образование - Средно (Машинист челен товарач)          1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)          1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство          2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)          2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          1


Работник, кухня, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          20


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          9


Майстор-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии          1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии          2


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии          2


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии          1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)          1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше          2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно          40


Сервитьор, Образование - Средно,Основно          15


Животновъд, Образование - Средно,Основно          1


Работник, сезонен, Образование - Средно,Основно          8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно          10


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно          5


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно          1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно          20


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно,Основно          3


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки          1


Контрольор, качество, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Технолог),Основно          1


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          10


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          15


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          10


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално          5


Готвач, Образование - Основно          1


Камериер/камериерка, Образование - Основно          15


Касиер, Образование - Средно          1


Касиер, счетоводство, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо направление),Висше / Икономика          1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+