Дипломираните експерт-счетоводители отбелязват своя професионален празник

Дипломираните експерт-счетоводители отбелязват своя професионален празник
На 17 април дипломираните експерт-счетоводители в България имат професионален празник.

Денят се отбелязва от 2002 година. С влизането в сила на Закона за счетоводството, одобрен от Великото народно събрание на 3 януари 1991 г. се възстановява независимият финансов одит в България. В резултат на този акт започва отново да се практикува одиторската професия, която е съществувала съгласно закон през периода 1931-1948 година.


След приемането на България в Европейския съюз, професията попада в регулацията на европейското законодателство и понастоящем напълно отговаря на изискванията в тази област. Квалификацията дипломиран експерт-счетоводител е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно закона, след като придобият квалификация, всички дипломирани експерт- счетоводители имат право да станат членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, който е създаден през 1996 г.


Източник: infoPleven


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+