За 551 лева на месец бачкат добруджанци

Средната работна заплата в Добричка област през третото тримесечие на 2011 година е 551 лв. Сумата е със 142 лв. по-малко от среднoто за страната - 693 лева.

За 551 лева на месец бачкат добруджанци

В края на 2010 година сме взимали с 1,1% по - малко, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич. В сравнение със същия период на 2010 г. в областта средната работна заплата се е увеличила с 4,3%. 

Добрич е на 12-то място по заплати в страната, при 15-то през първото тримесечие на 2011 година и 13-то през третото тримесечие на 2010 година. Традиционно най - високи са заплатите на работещите в столицата и областите Враца, Стара Загора и Варна.

 

В нашата област по-високи са възнагражденията в обществения сектор – средната работна заплата там е 616 лв. срещу 525 лв. в частния сектор. Спрямо предходното тримесечие  на 2011 година се отчита увеличение на заплатите в частния сектор с 4,6%, а в обществения сектор имаме намаление от 6%.

 

Най - много пари получават заетите в икономически дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива”, ”Финансови и застрахователни дейности”, “Държавно управление".
 

В основните за региона браншове - “Селско стопанство” и “Туризъм” заплатите съответно са 671 лева и 558 лева.

 

Най-ниски са възнагражденията в отрасъл “Административни и спомагателни дейности” - 402 лева.

 

През третото тримесечие на 2011 година  наетите лица в областта са 38 866.

 

За същия период на 2010 година има нарастване на наетите със 7%. В  сравнение с края на 2010 година наетите в областта са се увеличили със 17%. За месеците юли, август и септември на 2011 година най-много работещи са освободени в сектор „Строителство”. В сектор „Хотилиерство и ресторантьорство” броят на наетите през септември е намалял почти два пъти поради сезонния характер на дейността.

 

Данните на ТСБ - Добрич са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.