Община Добрич кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за етап две на проекта за изграждане на битова канализация в кв. „Рилци“

Община Добрич кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за етап две на проекта за изграждане на битова канализация в кв. „Рилци“
Снимката е илюстративна
Общинският съвет на Добрич даде съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнението на етап II от общо шестте етапа на проекта за изграждането на битова канализация в кв. „Рилци“.

Изпълнението на втория етап включва изграждането на 4466,33 м битови канализационни клонове, включително и сградни канализационни отклонения до всеки имот по трасето на канализационната мрежа, предмет на проекта. 


Община  Добрич  е подала заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за проект „Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич“ етап II в размер на 2 929 511,564 лв. с вкл. ДДС, съгласно изготвена КСС от проектанта на инвестиционния проект. Необходимия финансов ресурс за съфинансиране на мероприятия по изпълнението на проекта, които не подлежат на финансиране от ПУДООС, а именно „Изпитване на канализация“ и „Изследване на новоизградените клонове с камера“ е до 63 678,57 лв. с вкл. ДДС. 


Към настоящия момент се изпълнява обект „Битова канализация в кв. „Рилци“, гр. Добрич – етап 1“, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС, който следва да приключи до края на месец май 2021 г.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+