Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца

Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца
Предучилищното образование става задължително и четиригодишните деца от настоящата 2021/2022 година. Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет на Добрич.

На територията на общината има 14 детски градини. Те разполагат с необходимия брой места, материално-техническа база, съответстваща на държавните стандарти за физическа среда и на здравните изисквания към образователните институции и квалифициран персонал и с условия за пълното обхващане на всички деца в детските градини. 


Готовността на общината за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4- годишните деца преди крайния срок доказват и данните от извършения през м. февруари т. г. обход. Те показват, че към момента 71% от децата, родени през 2017 г. и живущи на територията на Добрич, посещават детска градина. 8% от родителите са изразили готовност да запишат децата си за новата 2021/2022 учебна година. 


Останалите са се преместили в друго населено място. Предложението на Община град Добрич подкрепят и 65% от анкетираните в началото на м. март родители/настойници на децата, които вече са обхванати в детските градини. Несъгласие изразяват 33%, а 2% нямат мнение. 


Въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца през учебната 2021/2022 година няма да изисква допълнителен финансов ресурс от Община град Добрич, тъй като, съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, необходимото финансиране се осигурява от държавата


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+