Районният съд в Балчик ще разглежда само дела с неотложен характер

Районният съд в Балчик ще разглежда само дела с неотложен характер
Мярката е въведена от началото на седмицата и ще продължи до 2 април.

Със заповед на Даниела Игнатова – и. ф. административен ръководител на съда в Балчик, се въвеждат мерки за ограничаване разпространението на Ковид-19. Те са във връзка с увеличения брой на заразените с Ковид-19 съдии и служители, както и с цел опазване живота и здравето на работещите в съда, и на гражданите, посещаващи съдебната палата. 


Разпоредено е в периода до 2 април включително, да се отсрочат насрочените производства за нови дати, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер.  Всички отсрочени съдебни заседания да се пренасрочват за дати след 5 април, в разумен срок, с оглед техния предмет и съобразно графика на съдиите.


В заповедта е посочено още, че справките по дела трябва да се извършват само по телефоните, обявени на сайта на съда във времето от 10 до 12.00 часа или по електронен път на адрес: rsb_delovodstvo@abv.bg .


Забранява се достъпът в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела с неотложен характер. Разпоредено е призовките и съобщенията по тези дела да се извършват по телефон или по електронен път.


Заявленията за издаване на свидетелства за съдимост се приемат от 10 до 12 часа в деловодството на съда - стая 114, при спазване на противоепидемичните мерки.


Ограничен е достъпът на магистрати и съдебни служители до съдебната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно утвърден график за работа. Указано е на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+