Свободни работни места в Добрич на 11 март

Свободни работни места в Добрич на 11 март
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Експерт, Образование - Висше / Енергетика,Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Строителен инженер)          1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки             1


Инженер, механик, Образование - Висше / Машинно инженерство         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина       7


Работник, животновъд, Образование - Основно      1


Работник, кухня, Образование - Основно            1


Шивач, обувки, Образование - Основно  1


Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари, Образование - Основно    3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално       3


Животновъд, Образование - Основно,Средно      1


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      5


Готвач, Образование - Професионална квалификация / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)      5


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно        2


Продавач-консултант, Образование - Средно       1


Крояч, кожа, Образование - Средно          2


Обущар, Образование - Средно          15


Технически сътрудник, Образование - Средно           1


Барман, Образование - Средно           2


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно           1


Сервитьор, Образование - Средно     7


Кинолог, Образование - Средно (Средно специално)                1


Техник, механик, Образование - Средно (техник)           1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Висше / Ветеринарна медицина       1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги        2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        3


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Професионална квалификация / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Средно (ГОТВАЧ)           2


Машинен оператор, Образование - Средно,Основно            3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно       5


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно           1


Дърводелец, мебелист, Образование - Средно,Основно           1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства            2


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно         3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно            1


Помощник-сладкар, Образование - Основно          1


Работник, кухня, Образование - Основно           2


Барман, Образование - Средно         1


Сервитьор, Образование - Средно         1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно         1


Филиал Добричка


Крояч, кожа, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+