8 детски градини в Добрич с одобрени проекти от ПУДООС

8 детски градини в Добрич с одобрени проекти от ПУДООС
Одобрени са проектни предложения на осем общински детски градини на тема „Обичам природата и аз участвам“ в рамките на Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНО СРЕДА – 2021“, финансирана от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среса /ПУДООС/

В ДГ № 7 „Пролет“ се предвижда обогатяване на двора с уреди за игра, за да могат децата да играят с интерес и желание навън. Планирани са и допълнителни дейности като почистване на двора и засаждане на цветя.


В ДГ № 8 „Бодра смяна” ще бъде създадена здравословна и екологична среда за повишаване на двигателната, познавателната и екологичната активност на децата. Предвижда се оборудване на кътове с безопасни съоръжения за спорт и образователни игри; засаждане на цветя и билки в алеите на двора и грижи за зелените площи чрез почистване и озеленяване с храсти.


В ДГ № 10 „Слънчице” се предвижда създаването на подходяща образователна среда за активизиране траен интерес у децата за екологични знания, отношение и поведение към заобикалящия ги природен свят. Предвижда се изграждане на умения за грижа и опазване на биологичното многообразие- отглеждане на билки, зеленчуци, подправки и цветя.


В ДГ №18 „Дора Габе” - изграждане на кът за игри и отдих, като ще се монтират две беседки, пейка, въртележка и кофи за разделно сметосъбиране. Ще се създаде и алея с цветя, храсти и дървета, където децата ще извършват трудова дейност.


В ДГ № 20 „Радост” дейностите са ориентирани към озеленяване на дворното пространство, оборудване на дворните площи с дървени съоръжения за игра. Ще се изгради „Еко-занималня“, оборудвана за занимания на открито, като към нея ще има детска еко-библиотека.


В ДГ 23 „Звездица” ще бъде обособен еко-кът, в който да се монтира ново съоръжение за игра и да се изградят и оборудват два павилиона на открито, за изследване на растителния свят и за опознаване на животинския свят, в които децата да извършват преки наблюдения.


ДГ 25 „Весела” ще изгради кът за занимания на открито, посредством който да се утвърди екологосъобразен начин на живот у децата чрез интерактивни и съвременни организационни форми.


В ДГ 26 „Звънче” е предвидено поставяне на спортни съоръжения и образователни къщички. Ще се създадат зони за игри и спорт и Еко кът- билкова градина, където децата, играейки и трудейки се ще усвояват знания за природата; за ролята на човека; за нейното опазване; за използването на благоприятните й дадености и за физическото укрепване на детския организъм.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+