Повече от 150 деца от община Добричка се включиха в конкурса „Здраве и радост с Баба Марта“

Повече от 150 деца от община Добричка се включиха в конкурса „Здраве и радост с Баба Марта“
Ученици от 12 общински училища на територията на община Добричка се включиха в първия конкурс за мартеници, иницииран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Преди месец организаторите на творческия проект за изработване на оригинална мартеница и мартенско пано отправиха покана за участие към всички ученици от училищата на територията на община Добричка. В инициативата „Здраве и радост с Баба Марта“ се включиха над 150 ученици от І до ХІ клас. Оценяването и класирането на мартениците и мартенските пана бе осъществено от тричленна комисия, назначена със заповед на кмета Соня Георгиева.


I. Класирани участници в конкурса за оригинална мартеница:


І-ва възрастова група (І-ІV кл.)


І място - Втора група за целодневно обучение – ІV кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;


І място - Изел Реджеб – І кл.- ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;


І място - Гьозде Ахмед – ІI кл.- ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;


ІІ място – III клас – ОУ „Стефан Караджа“, с. Житница;


ІІ място – Елика Ангелова- ІV кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;


ІІ място – Наско Стефанов - III кл. - ОУ „Климент Охридски“с. Смолница;


ІІІ място – Дилара Левент – III кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;


ІІІ място - Доротея Стефанова - II кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;


ІІІ място - Красимир Демир - I кл. – ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер.


ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)


І място - Здравка Иванова - VІ кл. - ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;


І място - Радостин Маринов - V кл - ОУ „Отец Паисий“ –с. Батово;


І място - Бирджан Демирова – VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;


ІІ място – Шенгюлер Радева - VІI кл.- ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;


ІІ място - Айсел Карамфилова - V кл. - ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;


ІІ място - Моника Юлиянова - V кл.- ОУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;


ІІІ място – Джан Алиосман - VІ кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;


ІІІ място - Тейджан Демирова – VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;


ІІІ място - Елиза Росенова – VІ кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово.


Специална награда за оригинална изработка бе присъдена на Тодора Станкова – VІ кл. – ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.


II. Класирани участници в конкурса за мартенско пано:


І-ва възрастова група (І-ІV кл.)


І място – Първа група за целодневно обучение II кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;


ІІ място - Втора група за целодневно обучение – ІV кл . – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;


ІІ място - Иван Христов -- ІІ кл.-ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;


ІІІ място - Мишел Десиславов - III кл.- ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;


ІІІ място - Айгюн Аляйдин - IV кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;


ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)


І място – Група за целодневно обучение - V-VII кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;


ІІ място – Даниела Йорданова и Риза Владимиров – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;


ІІІ място – Ипек Илиева – VI кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.


ІІI-ра възрастова група (VIII-XI кл.)


І място – Група за занимания по интереси „Акварел“ – VІII кл. и IX кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;


І място – X кл. и Живко Христов - ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;


ІI място – Розалинда Иванова - IX кл.- ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;


ІІІ място - Зина Славова - IX кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.


III.Класирани участници в конкурса за представени общи композиции от мартеници и мартенски пана по училища:


І място – ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;


І място – ОУ „Климент Охридски“ – с. Смолница


ІІ място – ОУ „Васил Левски“- с.Божурово;


ІІ място – ОУ „Христо Ботев“- с. Стожер;


ІІІ място – ОбУ „Добри Войников“ - с. Победа;


ІІІ място – ОУ „Пейо Яворов “ - с. Стефаново;


ІІІ място – ОУ „Стефан Караджа “ - с. Житница.


Всички класирани участници получават предметни награди и лакомства. С цел повишаване мотивацията на учениците за участие в подобни инициативи, предлагаме за некласираните участници да бъдат осигурени поощрителни награди, сподели председателят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка Наташа Захариева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+