Декларация от общинските съветници от БСП - Добрич

Декларация от общинските съветници от БСП - Добрич
Уважаеми съграждани, на 25.01.2021 г. започна извън всякакъв регламент предизборната кампания на ГЕРБ в Добрич.

При посещението на областния координатор на ГЕРБ и Министър на труда и социалните грижи Деница Сачева научихме, че по нейна инициатива правителството е подпомогнало занаятчиите в АЕМО „Стария Добрич“ с общо 100 000 лева - мярка за подпомагане на занаятчии в  архитектурно -етнографски музеи.


На 27.01.2021 г. с изненада научихме за постановление на Министерския съвет, с което се отпускат 1 470 000 лв. за ремонти на улица „Генерал майор Стефан Попов“, както и на следните участъци на уличната мрежа  - „Улица Калиакра“ – „Нова бирена фабрика“, бул. „25 септември“ – „Ветеринарна гимназия“,  бул. „25 септември“ – „Битова техника“ и улица „Никола Петков“ – бул. „Русия“, както и че до края на деня от общинската администрация ще изпратят разчети на Министерството на младежта и спорта за осигуряване на средства за довършване ремонта на стадион „Пионер“.


Ние, като общински съветници, питаме: 


-Кой и по какви критерии определи улиците, за които ще се изразходят 1,470 млн. лева?


-Има ли готови проекти и количествено-стойностни сметки и как беше определен размерът на необходимите средства?


-Тази сума предвидена ли е като целеви средства в проектобюджета на Република България за 2021 г.?


-Кой и в какъв срок ще организира изпълнението на начинанието и има ли готовност това да се случи до края на месец март 2021 г.?


-В какво се състои довършването на ремонта на стадион „Пионер“?


Отговорите на тези въпроси са важни за гражданите на Добрич, защото ние не просто искаме „да се усвояват средства“, а да се оползотворяват по най-разумния и целесъобразен начин. Това са нашите пари, парите на българските данъкоплатци, те не са на правителството или на администрацията. 


В дух на отговорност и ангажираност към интересите на местната общност заявяваме:


1.При внимателен оглед и преценка на предложените улици, които са извън проекта на капиталовата програма на общината установихме, че тяхното състояние не налага спешен ремонт и не са обсъждани в Общинския съвет на град Добрич като приоритетна необходимост.


2.Искаме да напомним, че многократно в Общинския съвет сме обсъждали включването в капиталовата програма на улиците „Свещеник Павел Атанасов“, „Хан Тервел“, отклонението към „Есетере България“, за които все не достигат средства. 


Ако решенията се вземат другаде, се обезсмисля цялата работа на Общинския съвет и, ако те „възникват спонтанно“ при нечие височайше посещение, нека бъде забелязано и окаяното състояние на много други улици в града, за които граждани десетилетия вече сигнализират.


Нека грижата от страна на правителството бъде еднаква за всички, както за бизнеса, така и за обикновените граждани. 


3.Що се отнася до осигуряваните средства за довършване ремонта на стадион „Пионер“ само припомняме, че там вече отново така „спонтанно“ са вложени около 200 000 лева без „видим резултат“. 


Уважаеми съграждани, в качеството си на избрани от вас общински съветници ви уверяваме, че подкрепяме всяка помощ, оказана от правителството на общината ни, но нека това не е само предизборно, защото избори ще се печелят и губят, ще има предизборни обещания, но ние ще останем да живеем в град Добрич. 


Декларацията е публикувана без редакционна намеса.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+