Свободни работни места в Добрич на 30 ноември

Свободни работни места в Добрич на 30 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен оператор, шиене на облекла, Без образование,Средно,Основно  1


Специалист, качество, Образование - Висше  1


Ръководител, пречиствателна станция, Образование - Висше / Архитектура, строителство и геодезия,Висше (ВиК инженер), Английски1


Началник, газова/парова централа, Образование - Висше / Енергетика (Топлотехника или хладилна и климатична техника), Английски2


Началник, цех, Образование - Висше / Хранителни технологии, Английски1


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно  1


Огняр, Образование - Средно (Огняр)  2


Оператор, пречиствателна станция, Образование - Средно (Техническо образование)2


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно (Техническо образование),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  3


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство  2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  1


Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Средно,Основно  2


Филиал Балчик


Социален работник, Образование - Висше / Социални дейности (Социални дейности),Висше,Висше / Психология (Психолог)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+