Свободни работни места в Добрич на 26 ноември

Свободни работни места в Добрич на 26 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен оператор, шиене на облекла, Без образование,Средно,Основно  4


Специалист, качество, Образование - Висше  1


Ръководител, пречиствателна станция, Образование - Висше / Архитектура, строителство и геодезия,Висше (ВиК инженер), Английски1


Началник, газова/парова централа, Образование - Висше / Енергетика (Топлотехника или хладилна и климатична техника), Английски4


Лекар, Образование - Висше / Медицина  11


Психолог, Образование - Висше / Психология (Психология, Приложна социална психология, Обща психология)  1


Началник, цех, Образование - Висше / Хранителни технологии, Английски1


Автомонтьор, Образование - Основно  2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно (Категория С+Е)  1


Медицинска сестра, Полувисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  2


Фелдшер, Полувисше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Пакетировач, Образование - Средно  1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно  3


Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно (Категория "В")  1


Огняр, Образование - Средно (Огняр)  4


Оператор, пречиствателна станция, Образование - Средно (Техническо образование)  4


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно (Техническо образование),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство  2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  2


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Икономически науки (счетоводна отчетност)  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Категория С+Е),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Категория С+Е)  1


Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно  2


Филиал Балчик


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+