Залесяват 35 декара гора край село Пчелино

Залесяват 35 декара гора край село Пчелино
Движение „Възраждане“ и Държавното горско стопанство в Добрич организират залесяване на гора в близост до село Пчелино.

С помоща на доброволци, на 21 и 22 ноември, на площ от 35 декара, ще бъдат засадени 15 000 дървета от вида „Медоносна акация”. Растителният вид ще подпомогне пчеларството в района.


Желание да участват са заявили десетки доброволци от областта и от съседните за община Добричка области.


През октомври 2020 г.,  по-голяма част от структурите на „Възраждане“, които са разположени в територии, където има поголовна сеч,  отправиха запитване към кметове на общини и областни управители, както и  към Държавно горско стопанство за това какви са предприетите мерки за справяне с обезлесяването в поверените им райони.


През същия месец се проведоха  срещи с длъжностни лица, на които представителите на Възраждане обърнаха внимание, че до 16 октомври общините са бенефициент по все още отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони.


Процедурата осигурява подкрепа за проекти, които допринасят за постигане на целите на подмярка 8.1 като увеличаване на лесистостта в равнинните райони, ограничаване  на ерозията и запазване на качеството на земите, подобряване на водния баланс и адаптиране към промените в климата.


Доброволците ще се съберат в 8:30 ч., на 21 и 22 ноември, пред Кауфланд – Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+