Регионалният исторически музей в Добрич представи резултатите по проект mAPP My Europe

Регионалният исторически музей в Добрич представи резултатите по проект mAPP My Europe
Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и е осъществен от 10 партньорски организации от Румъния, България, Гърция и Испания

Днес бяха представени резултатите от проекта, които включват мобилно приложение с туристически маршрути, както и дигитална книга за неформално образование в областта на културното наследство.


Приложението може да се инсталира от всеки. Работи и офлайн, а актуализациите се задействат при първа връзка с интернет. Включва маршрути от четирите държави-участнички, като разполага с богат снимков и информационен капацитет. 


Ивелина Романова беше представителят на Историческия музей, която детайлно запозна аудиторията с постигнатите резултати. Агенцията за Икономическо Развитие (АИР) – Варна беше представена в лицето на Тодорка Димитрова, а Димитър Атанасов от Unseen Pro запозна присъстващитес мобилното приложение.


mAPP My Europe насърчава активно партньорство между експерти, учители, младежки работници, хора в неравностойно положение и млади хора (на възраст 13-19 години), творчески създатели на промени, които се интересуват от културно наследство, образование, младежки туризъм, иновации и насърчаване. „Проектът предлага сътрудничество за иновации в обмен на добри практики, партньорства между експерти, учители и ученици, творци, специалисти работещи с хора в неравностойно положение“, каза Ивелина Романова. Тя допълни, че проектът предлага игра и забавления за младите хора, бърз достъп чрез мобилното приложение. Стимулират се интересите за повишаване нивото на квалификация,  а дигиталната книга е помагало за преподаватели и ученици. 


„mAPP My Europe е насочен към младите и хора, които работят с тях, както и тези в неравностойно положение. Целта е младежта да се осведоми за важността на европейското културното наследство и чрез участието на младите хора да се насърчи неговото съхранение; да се дигитализира културното наследство, за да може да търпи иновации и да е предмет на международно сътрудничество“, каза Тодорка Димитрова от АИР-Варна. „Приложението е база данни, която събира и съхранява информация за историческото и културното наследство на тези райони.  В нея намират място маршрути от Югоизточна Румъния, Източна България, Южна Гърция, Южна Испания. В приложението могат да намерят място всички места, с културна и историческа значимост за даден район“, уточни Димитър Атанасов, един от създателите на приложението.  Добрич е представен от  църквата „Свети  Георги“, Военното гробище-музей, парк „Св. Георги“, паметник хан Аспарух и други.  


В рамките на програмата са проведени  шест краткотрайни обучения в четирите страни, като в тях вземат участие 139 младежки раководители, а на семинарите са участвали почти 300 младежи. Проведени са четири партньорски срещи и няколко с информационна насоченост.


Автор: Стефка Маринова


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+