Западната фасада на Художествената галерия в Добрич е обновена

Завърши проектът за възстановителни дейности по западната фасада на Художествената галерия в Добрич, съобщават от културната институция.

Западната фасада на Художествената галерия в Добрич е обновена

Жителите и гостите на Добрич вече могат да видят ремонтираната, почистена и обновена главна фасада на галерията. В рамките на два месеца бяха под менени и фугирани каменни плочи, бяха реставрирани колони, фризове и декоративни елементи. Благодарение на тези дейности, извършени от "Реставрация" ЕАД, емблематичната сграда на галерията възвърна част от достолепието на неокласическия си стил. 


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“. Финансирането е в размер на 30 715 лв.

Екипът на галерията се надява чрез бъдещи проекти да бъдат реставрирани и останалите фасади, за да се запази архитектурното-историческото наследство на града.